Arktisk Oljevernsenter - Om Oss

I første omgang utvikles senteret rundt den kjernekompetanse som NorLense og NordNorsk Beredskapssenter besitter. NorLense har levert oljevernutstyr over hele verden og er en av de mest innovative i bransjen med et sterkt nettverk mot FoU-institusjoner.

Sammen med NordNorsk Beredskapssenter og andre aktører leverer næringsklyngen i dag tjenester og produkter relatert til beredskap på det globale markedet.

Næringsklyngen fokuserer på konkurransekraft gjennom innovasjon. Dette konkretiseres bl.a. gjennom et Arena program som startet sommeren 2006.
Oljevernsenteret vil legge til rette for følgende hovedfunksjoner:

 

  • Utvikling og produksjon av ny teknologi tilknyttet oljevernberedskap
  • Beredskapslager med servicefunksjoner for vedlikehold av utstyr
  • Kurs og trening tilknyttet beredskapsplanlegging, krisehåndtering og opprenskningsaksjoner.
  • Forskning, utvikling og testing av teknologi og tjenester på tvers av virksomheter slik at det utvikles et komplementært spekter av beredskapsprodukter og tjenester fra næringsklyngen i Lofoten og Vesterålen.


Det er i tillegg en målsetting at oljevernsenteret med tilhørende aktiviteter skaper et miljø som igjen gir grunnlag for ”spinn-offs” fra basisteknologi og kompetanse.