Arktisk Oljevernsenter - Funksjon

  • Beredskapslager med servicefunksjoner for vedlikehold av utstyr
  • Produksjonsfasiliteter for NorLense AS. Kurs og trening tilknyttet beredskapsplanlegging, krisehåndtering og opprenskningsaksjoner.
  • Forskning, utvikling og testing av teknologi og tjenester på tvers av virksomheter slik at det utvikles et komplementært spekter av beredskapsprodukter og tjenester fra næringsklyngen i regionen.

 

Arktisk Oljevernsenter på Fiskebøl