Fase 1 (2006-2008)

Arbeidet er allerede igangsatt, og i desember 2006 vil næringsareal på 14 000 kvm og en molo på 440 meter være ferdigstilt. Videre vil næringsparken utvikles med følgende infrastruktur:

  • Nytt produksjonsbygg for NorLense som inkluderer lokaler for utvikling og uttesting av nytt utstyr. (oktober 2006 – juli 2007)
  • Utbedring av kaianlegg med tilhørende mulighet for beredskap, opplæring, utsetting og opptak av oljelenser og annet utstyr (2007 – 2008)
  • Vaskeanlegg for oljelenser, testtank hvor prototyper kan testes ut med hensyn til egenskaper, kunstig strand for trening i opprensking av strandsone, og oljeutskiller som renser avløpsvannet (2007 – 2008)
  • Overnattingsfasiliteter for deltakere på opplæring og trening (2008)

Fase 2 (2010 - )

Arktisk Oljevernsenter vil være svært velegnet i en fremtidig lete- og produksjonsfase for olje- og gassutvinning. Det forventes betydelig aktivitet tilknyttet forsyninger med følgende krav til infrastruktur:

  • Tankanlegg (Drivstoff, Vann, Mud og Sement)
  • Verksted
  • Lagerkapasitet
  • Beredskapslager
  • Kaianlegg
  • Videreutvikling av næringsområdet