Arktisk Oljevernsenter - Ledende innen kompetanse, teknologi og utvikling

Den forestående lete- og produksjonsaktivitet utenfor kysten av Nord-Norge med tilhørende sårbare naturressurser gir et øket behov for teknologi og kompetanse på beredskap. Satsingene i nordområdene representerer utfordringer både teknologisk og operasjonelt.

Arktisk Oljevernsenter skal ha en nasjonal rolle knyttet til utvikling av ny teknologi med tilhørende trening på beredskapstiltak, krisehåndtering og opprenskingsaksjoner. Oljevernsenteret i Fiskebølvika Næringspark, har en unik lokalisering for fremtidig forsyningslogistikk med svært gode seilings og havneforhold i forhold til fremtidig aktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen.